Košarica
0,00
Košarica
0,00

Splošni pogoji poslovanja za člane programa ugodnosti DOBRA KARTICA

 1. O PROGRAMU Dobra kartica
 2. UGODNOSTI PROGRAMA Dobra kartica
 3. KARTICA PROGRAMA
 4. BONUS NA KARTICI
 5. BONITETNI SISTEM IN OBRAČUNAVANJE BONUSOV
 6. REGISTRACIJA V SPLETNO TRGOVINO Dobra misel
 7. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV
 8. SPREMEMBE OSEBNIH PODATKOV
 9. KOMUNIKACIJA
 10. PRENEHANJE ČLANSTVA
 11. IZGUBA, KRAJA IN BLOKADA KARTICE
 12. PRAVNA ZAŠČITA
 1. O PROGRAMU UGODNOSTI Dobra kartica
  a) Splošni pogoji poslovanja programa ugodnosti Dobra kartica (v nadaljevanju program) so pravna osnova za poslovanje z Dobro kartico. S podpisom pristopnice za pridobitev Dobre kartice član potrdi poznavanje določil poslovanja programa in se zaveže k spoštovanju določil o poslovanju, ki so navedena v nadaljevanju. Splošni pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani www.dobramisel.si.
 2. b) Član programa lahko postane vsaka fizična oseba z dopolnjenim šestnajstim (16) letom starosti. Osebe, mlajše od šestnajst (16) let, morajo ob včlanitvi predložiti tudi podpis staršev ali zakonitih zastopnikov. Dobro kartico lahko pridobi tudi pravna oseba.
  c) Članstvo v programu je brezplačno in brezpogojno (razen izpolnitve pristopnice) in velja do pisnega preklica člana programa ugodnosti ali izdajatelja na način, ki je opredeljen v točki 10.
  d) V program se je mogoče včlaniti preko pristopnice za pridobitev Dobre kartice (v nadaljevanju pristopnica), ki je na voljo v trgovinah Dobra misel ali preko spletne trgovine Dobra misel na spletni strani www.dobramisel.si.
  e) Izraz član programa se nanaša na osebo, ki se preko pristopnice včlani v program. Član programa je nosilec članstva, s katerim Klasa d.o.o. direktno komunicira.
  f) Izraz Imetnik kartice se nanaša na imetnika kartice z edinstveno številko programa, kateremu je bila kartica programa predana s strani člana programa. Imetniki kartice so tako člani programa kot tudi oseba, kateri je član programa v uporabo predal manjšo (družinsko) kartico z edinstveno črtno kodo.

  UGODNOSTI PROGRAMA Dobra kartica
  a) Kartica programa imetniku kartice omogoča sodelovanje oz. vključenost v različne ugodnosti, ki so zapisane v trgovinah Dobra misel, na spletnem mestu www.dobramisel.siin/ali objavljene v marketinških materialih trgovin Dobra misel, javnih medijih oz. v sporočilih, ki jih član prejme v pisni obliki na domači naslov, elektronski naslov ali GSM. Ob predložitvi kartice ob nakupu so imetniki kartice v skladu s komunicirano akcijo upravičeni do ugodnejših cen, pri čemer se jim prizna pripis bonusa na kartico.
  b) Bonus se pridobi z nakupom izdelkov in storitev v trgovinah Dobra misel, razen pri nakupu darilnih (vrednostnih) bonov Dobra misel in povratne embalaže.
  c) Ugodnosti lahko imetnik kartice koristi v trgovinah Dobra misel v Sloveniji.
  d) Član programa lahko prejme prilagojene ugodnosti, in sicer na podlagi podatkov v skladu s točko 7. Ponudbe oziroma ugodnosti, ki jih posamezni člani prejmejo, so v istem časovnem obdobju lahko različne.

  3. KARTICA PROGRAMA Dobra kartica
  a) Izdajatelj in lastnik kartice programa je podjetje Klasa d.o.o., Železniška ulica 5, 4248 Lesce (v nadaljevanju Klasa d.o.o.).
  b) Dobro kartico prejme vsak član programa, ki pravilno izpolni pristopnico in jo odda v obdelavo v trgovini Dobra misel oziroma vsaka stranka, ki se na spletni strani www.dobramisel.si prijavi oziroma registrira na način, ki je opredeljen v Splošnih pogojih spletne trgovine Dobra misel.
  c) Po oddaji izpolnjene pristopnice stranka prejme: eno (1) kartico s črtno kodo programa Dobra kartica, eno (1) nalepko s črtno kodo.
  d) Izraz Dobra kartica se nanaša na kartico in nalepko s črtno kodo z enako številko. Z obema kodama je mogoče pridobivati in koristiti bonuse. Pridobljeno ugodnost z eno izmed kod je mogoče koristiti tako s kartico kot tudi s kodo v trgovini Dobra misel. Pridobivanje bonusov je možno tudi s pomočjo pametnih telefonov (članska črtna koda je na ustrezen način vnešena v telefon).
  e) Dobra kartica se aktivira z izdajo kartice na blagajni. Dobro kartico lahko uporabnik predloži ob nakupu blaga ali storitev na vseh prodajnih mestih, v količinah primernih za gospodinjsko porabo.
  f) Član programa lahko na lastno odgovornost v uporabo posreduje kartico izbranim osebam, pri čemer Klasa d.o.o. ne prevzema odgovornosti za uporabo razdeljenih kartic programa ali posredovanja podatkov za uporabo kartice preko telefonske aplikacije.
  g) Članstvo omogoča koriščenje tudi drugih ugodnosti programa, ki so aktualne v določenem obdobju in navedene na spletni strani www.dobramisel.si

 3. BONUS (DOBROIMETJE) NA Dobri kartici
  a) Dobra kartica imetniku omogoča, da s predložitvijo kartice ob nakupu zbira in koristi dobroimetje (bonus v nadaljevanju).
  b) Vrednosti bonusa se v obliki popusta nalagajo na Dobro kartico in se pri pridobivanju oz. koriščenju samodejno prištevajo oz. odštevajo s kartice programa.
  c) Za pridobivanje ali koriščenje ugodnosti oz. bonusa je potrebno obvezno predložiti kartico programa.
  e) Naknadna pridobitev bonusa na kartico ni mogoča.
  f) Klasa d.o.o. ni dolžan preverjati istovetnosti identitete imetnika kartice ob predložitvi Dobre kartice ob nakupu.
  g) Z zbranim bonusom lahko imetnik kartice zniža končno vrednost plačila za katerikoli izdelek ali storitev.
  h) Pridobljeni bonus je mogoče koristiti od naslednjega dne po opravljenem nakupu dalje.
 4. i) Imetnik Dobre kartice lahko bonus, ki ga je pridobil v tekočem koledarskem letu, koristi najkasneje do/in vključno z 31.1. naslednjega leta v okviru delovnega časa posamezne trgovine Dobra misel. Po tem datumu se vsi neizkoriščeni bonusi izbrišejo s kartice. Naknadno koriščenje ali podaljševanje roka za koriščenje neizkoriščenih bonusov ni možno.
  j) V primeru, da je znesek računa enak ali manjši od skupne vrednosti bonusa na Dobri kartici, lahko imetnik kartice uveljavlja bonus v višini 100-odstotkov zneska računa. V primeru, da je končna vrednost bonusa višja od vrednosti nakupa, se razlika ne izplača v gotovini. Razlika bonusa ostane na kartici.
  k) Gotovinsko izplačilo bonusov, zbranih na kartici, ni mogoče.
  l) Bonus je mogoče koristiti deloma ali v celoti. Pri posameznem nakupu se lahko uveljavijo zbrani bonusi z ene kartice programa. Bonusi različnih kartic se ne seštevajo.
  m) Imetniku kartice, ki želi vrniti blago, za katerega je prejel bonus na kartico, se vrne celotna kupnina; vrednost bonusa, ki ga je imetnik prejel ob nakupu tega izdelka, pa se odšteje od stanja na kartici, v kolikor stanje na kartici to omogoča. V primeru, da je imetnik kartice bonus že izkoristil, se višina vrnjene kupnine zmanjša za višino bonusa, ki ga je imetnik prejel ob nakupu artikla, ki ga vrača.
  n) Stanje in veljavnost bonusa na kartici sta vidna na vsakem računu. Bonus se obračunava na posamezni izdelek oz. pozicijo računa in se zaokrožuje na dve (2) decimalki natančno.
  o) Zbrani bonusi so v pristojnosti člana programa in podjetje Klasa d.o.o. za njih ne odgovarja.
  p) V primeru kraje, izgube, poškodbe ali drugega utemeljenega razloga, ko član programa zaprosi za novo kartico, bonusa s stare kartice ni mogoče koristiti, dokler bonus ni prenesen s stare kartice na novo. Prenos je opravljen v roku dvajsetih (20) dni, kot je razvidno iz točke 11.d.
  r) V primeru suma zlorabe pri pridobivanju in/ali koriščenju bonusa ali suma zlorabe uporabe kartice programa, si Klasa d.o.o. pridržuje pravico do njenega preklica.

  BONITETNI SISTEM IN OBRAČUNAVANJE BONUSOV
  Bonitetna lestvica
  a) Bonitetna lestvica sestoji iz štirih bonitetnih razredov, ki jih določa vsota nakupov, ki so opravljeni z Dobro kartico v trgovinah Dobra misel in v spletni trgovini www.dobramisel.si v obdobju 3. mesecev. Zbiranje nakupov je možno le ob predložitvi kartice ob nakupu. Stranki, ki Dobre kartice ob nakupu ne predloži, se nakup ne prišteje in bonus ne obračuna. Lestvica se prične pri 0,00 €.
  b) Razvrstitev v bonitetni razred je opravljena na podlagi vsote nakupov z Dobro kartico v preteklih 3. mesecih.
  c) Bonitetni razredi in pripadajoči bonusi programa ugodnosti Dobre kartice.

 

Bonitetni razred (vsota vrednosti nakupov v obdobju preteklih 3. mesecev) Bonus (odstotek od vrednosti nakupa, ki se naloži na kartico (v €))
0 € – 249,99 € 2%
250 € – 499,99 € 3%
500 € – 799,99 € 4%
800 € in več 5%
 1. d) Članu, ki se včlani v program Dobra kartica na podlagi pristopnice ali preko spletne strani www.dobramisel.si, se seštevanje nakupov in razvrščanje v bonitetni razred začne s prvim nakupom po včlanitvi in aktivaciji kartice. Vrednost trenutnega nakupa se za razvrščanje v bonitetni razred upošteva naslednji koledarski dan.

 

Ugodnosti pri izdelkih, ki so označeni s Dobro kartico, veljajo samo ob predložitvi kartice programa oz. ob predložitvi in skeniranju črtne kode kartice. Odstotek pripisa dobroimetja na kartico se v primeru istočasnih promocij obračunava od osnovne cene, zmanjšane za navedene promocije. Bonusi se med seboj ne seštevajo. Popusti pri izdelkih ali skupinah, označenih Dobro kartico, se med seboj ne seštevajo. Popusti iz akcije 365 bio se ne seštevajo z ostalimi popusti oziroma akcijami, če ni izrecno opredeljeno drugače. Cene izdelkov, ki so predstavljeni z več slikami, veljajo za 1 kos, razen če ni navedeno drugače. Za morebitne napake v tisku se vam opravičujemo.

7. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV
Klasa d.o.o., se kot upravljavec zavezuje, da bo podatke varoval v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Osebni podatki se obdelujejo izključno za vnaprej določene namene in samo v primerih, ko se posameznik strinja z določeno obdelavo. Pridobljeni osebni podatki, razen v kolikor je v teh pravilih izrecno drugače določeno, ne bodo posredovani tretjim osebam.


Namen obdelave osebnih podatkov

a) Vodenje programa ugodnosti Dobra kartica
Osebni podatki (ime, priimek, poštni naslov, telefon in elektronski naslov) se obdelujejo za izvajanje aktivnosti, ki so potrebne za zagotavljanje ugodnosti, ki jih nudi članstvo v programu Dobra kartica: identificiranje posameznega imetnika kartice, seštevek skupka nakupov za dodelitev razreda za obračun bonusa in koriščenje bonusa, reševanje morebitnih reklamacij, prijava v račun člana na spletu, za letno obveščanje članov programa o stanju bonusov in njihovem skorajšnjem izteku ter drugo obveščanje vezano na poslovanje in delovanje programa. Članstvo v programu brez soglasja v to obdelavo ni mogoče. Podatki, pridobljeni za ta namen se hranijo za čas obdelave ter še največ 5 let po preklicu soglasja za obdelavo podatkov v ta namen.

b) Neposredno trženje
Osebni podatki (ime, priimek, poštni naslov, telefon in elektronski naslov) se uporabljajo za namene neposrednega trženja: oglaševanje, segmentiranje in profiliranje v namen prilagojenega oglaševanja, anketiranje ter za remarketing (ciljano oglaševanje) preko spletnih brskalnikov in socialnih omrežij. Podatki pridobljeni v ta namen se hranijo za čas obdelave ter še največ 3 mesece po preklicu soglasja za obdelavo podatkov v ta namen.

c) Analize nakupnih navad
Osebni podatki (ime, priimek, poštni naslov, telefon in elektronski naslov) in podatki o opravljenih nakupih se uporabljajo za analiziranje nakupov in nakupnih navad v namen zagotavljanja boljše storitve in ponudbe, v pomoč pri poslovanju ter za profiliranje uporabnikov in avtomatizirano sprejemanje odločitev za zagotavljanje boljše spletne uporabniške izkušnje in pošiljanje prilagojenih ponudb. Podatki pridobljeni v ta namen se hranijo za čas obdelave ter še največ 3 mesece po preklicu soglasja za obdelavo podatkov v ta namen.

Pravice uporabnika
Uporabnik lahko kadarkoli zahteva dostop do podatkov, ki jih o njem hrani Klasa d.o.o. Prav tako lahko kadarkoli zahteva popravek, omejitev ali preprečitev uporabe za posamezen namen obdelave, izbris ali prenos podatkov ter vloži ugovor pri Klasa d.o.o. oz. vloži prijavo ali pritožbo pri informacijskem pooblaščencu. V primeru, ko obdelava osebnih podatkov poteka na podlagi privolitve, ima uporabnik tudi pravico do preklica privolitve. Način spremembe, dostopa ali izbrisa osebnih podatkov je opredeljen v 8. in 10. točki Splošnih pogojev poslovanja za člane programa Dobra kartica.

Varnost
Klasa d.o.o. se poslužuje ukrepov za zagotavljanje varnosti in preprečevanje zlorabe osebnih podatkov ter se zavezuje, da jih sam ali preko pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov obdeluje, hrani in varuje v skladu z veljavno zakonodajo in jih ne posreduje tretjim osebam.

 

Klasa d.o.o. osebnih podatkov ne posreduje nepooblaščenim tretjim osebam. Podatki so lahko posredovani:

 • izvajalcem obdelave podatkov in informacijskih storitev, ki zagotavljajo nemoteno delovanje spletne trgovine in njene izboljšave (gostovanje na strežniku, izboljšanje uporabniške izkušnje, navigacije, e-mail marketing, …);
 • marketinškim agencijam za namen ponovnega trženja;
 • izvajalcem, ki zagotavljajo nemoten proces nakupa (dostavne službe ipd.), vendar le v meri, ki je nujna za uspešno izvedbo naročila;
 • pooblaščenim ustanovam, če tako zahteva zakon (sodišče, inšpektorat ipd.).

Osebni podatki se hranijo in obdelujejo na območju Republike Slovenije in se ne iznašajo v države izven EU ali EGP.

 

Uporabnik s podpisom na pristopnici ali potrditvijo preko spletne strani zagotavlja, da so navedeni podatki resnični in točni ter dovoljuje, da Klasa d.o.o. kot izdajatelj kartice podatke na kartici preveri in jih elektronsko obdela v namene, katerih obdelavo je potrdil.

Kontakt
Morebitna vprašanja o zasebnosti in obdelavi osebnih podatkov lahko naslovite na: trgovina@dobramisel.si ali na Klasa d.o.o., Železniška ulica 5, 4248 Lesce.

 

 

 1. SPREMEMBE OSEBNIH PODATKOV

Posameznik ima pravico, da se odjavi od vsakega posameznega namena obdelave, opredeljenega zgoraj, posebej. V primeru, da posameznik prekliče privolitev v obdelavo za namen vodenja programa, s tem tudi preklicuje članstvo v programu Dobra kartica.

Če želi posameznik preklicati uporabo podatkov za namen vodenja programa, lahko to stori tako, da zahteva Obrazec za urejanje privolitev na blagajni katerekoli trgovine Dobra misel ali preko naslova trgovina@dobramisel.si.

Če želi posameznik preklicati uporabo podatkov za namen neposrednega trženja, lahko to stori tako, da zahteva Obrazec za urejanje privolitev na blagajni katerekoli trgovine Dobra misel ali preko naslova trgovina@dobramisel.si.

Če želi posameznik preklicati uporabo podatkov za namen analiz nakupnih navad, lahko to stori tako, da zahteva Obrazec za urejanje privolitev na blagajni katerekoli trgovine Dobra misel ali preko naslova trgovina@dobramisel.si.

Preklic ne bo vplival na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Sprememba podatkov
Uporabnik lahko spremeni svoje osebne podatke z registracijo na www.dobramisel.si s pomočjo Obrazca za spremembo podatkov, dostopnega na vseh prodajnih mestih Dobra misel, na www.dobramisel.si in preko zahtevka poslanega na trgovina@dobramisel.si.

Spremembo podatkov na kartici lahko uporabnik zahteva samo za svojo Dobro kartico. Osebni podatki osebe, ki zahteva spremembo podatkov, se morajo ujemati s podatki člana programa, da se sprememba izvede.

Klasa d.o.o. ima pravico zahtevati vpogled v osebni dokument z namenom potrditve ujemanja podatkov.

Za zagotavljanje ugodnosti, ki jih nudi članstvo v programu, mora uporabnik posredovati morebitne spremembe svojih osebnih podatkov. Klasa d.o.o ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi spremembe ali napačnih osebnih podatkov uporabnika.

Sprememba podatkov člana programa bo izvedena v roku petnajstih (15) dni od oddaje obrazca za spremembo podatkov.

Dostop do osebnih podatkov
Uporabnik lahko odda zahtevo za dostop do osebnih podatkov na podlagi izpolnjenega Obrazca za dostop, ki je dostopen na prodajnih mestih Dobra misel, ter na www.dobramisel.si. Obrazec se odda na prodajnem mestu Dobra misel ali pošlje na naslov Klasa d.o.o., Železniška ulica 5, 4248 Lesce ali na elektronski naslov trgovina@dobramisel.si.

9. KOMUNIKACIJA
Klasa d.o.o. bo člana programa o novostih, ugodnostih ter drugih informacijah obveščala preko kontaktnih podatkov, ki jih je posredoval na pristopnici.

10. PRENEHANJE ČLANSTVA in IZBRIS OSEBNIH PODATKOV
a) Član programa lahko prekine članstvo na podlagi izpolnjenega Obrazca za prekinitev članstva, ki je dostopen na prodajnme mestu Dobra misel, na www.dobramisel.si in z zahtevkom poslanim na trgovina@dobramisel.si. Obrazec se odda na prodajnem mestu Dobra misel ali pošlje na naslov pošlje na naslov Klasa d.o.o., Železniška ulica 5, 4248 Lesce.

 1. b) Klasa d.o.o. deaktivacijo članstva izvede v roku petnajstih (15) dni od dneva prejete odjave. Deaktivirata se obe kartici iz kompleta.
  c) Morebitni neizkoriščeni bonusi na kartici se v trenutku deaktivacije nepovratno izničijo.
  d) Ob deaktivaciji kartic članstvo v programu in vse s članstvom povezane ugodnosti prenehajo.

  Izbris osebnih podatkov
  Uporabnik lahko odda zahtevo za izbris osebnih podatkov na podlagi izpolnjenega Obrazca za prekinitev članstva, ki je dostopen na prodajnih mestih Dobra misel, na dobramisel.si in z zahtevkom poslanim na trgovina@dobramisel.si. Obrazec se odda na prodajnem mestu Dobra misel ali pošlje na naslov pošlje na naslov Klasa d.o.o., Železniška ulica 5, 4248 Lesce. Z izbrisom osebnih podatkov se prekine članstvo programa.

  11. IZGUBA, KRAJA IN BLOKADA KARTICE
  a) V primeru izgube katerekoli kartice iz kompleta je mogoča blokada kartice in sicer z oddajo Obrazca za blokado kartice, ki je dostopen na prodajnih mestih Dobra misel in na www.dobramise.so (izvedba blokade v roku sedem (7) dni), z zahtevkom poslanim na trgovina@dobramisel.si(blokada izvedena v roku oseminštirideset (48) ur od prejetega sporočila), ali klicem na 030 372 655 (blokada izvedena v roku štiriindvajsetih (24) ur od prejetega sporočila).
  b) V primeru izgube, uničenja ali poškodbe kartice, lahko član programa zahteva nov paket kartic. Član programa v tem primeru izpolni obrazec za Nadomestilo kartice, ki ga prejme na vseh prodajnih mestih Dobra misel, na www.dobramisel.si ali z zahtevkom poslanim na trgovina@dobramisel.si. Obrazec se odda na prodajnem mestu Dobra misel ali pošlje na  naslov Klasa d.o.o., Železniška ulica 5, 4248 Lesce. Klasa d.o.o. lahko zaračuna strošek izdelave nove kartice stranki, ki jo je zahtevala. Cena nove kartice je 5€.
  c) Nova kartica se aktivira ob njeni izdaji. Stara kartica se ob tem deaktivira in ni več primerna za uporabo.
  d) Že pridobljene ugodnosti s stare kartice programa, ki jih je pridobil imetnik kartice in, ki do trenutka blokade/deaktivacije še niso bile izkoriščene s strani katerekoli osebe, se samodejno prenesejo na novo kartico, in sicer v roku dvajsetih (20) dni od aktivacije nove kartice.
  g) V primeru, da je kartica programa imetniku kartice na kakršenkoli način odtujena, Klasa d.o.o. ne prevzema odgovornosti za uporabo in morebitno zlorabo kartice, t.j. koriščenje bonusov in ugodnosti s strani tretjih oseb.

  12. PRAVNA ZAŠČITA
  a) V primeru višje sile ter tehničnih težav, ki ovirajo nemoteno delovanje računalniškega sistema, Klasa d.o.o. imetnikom kartice za čas sistemskih motenj ne zagotavlja koriščenja in pridobivanja bonusov in drugih ugodnosti programa.
  b) Podjetje Klasa d.o.o. si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembe teh Splošnih pogojev. Vse spremembe bodo javno objavljene na spletni strani www.dobramisel.si. Če imetnik kartice uporablja kartico tudi po objavljenih spremembah, se smatra, da je o njih obveščen, in da se z njimi strinja.
  Klasa d.o.o. si pridržuje pravico do ukinitve kartice programa Dobra kartica in vseh z njo povezanih ugodnosti. O slednjem obvesti člane z objavo na spletni strani www.dobramisel.si ali po elektronski pošti.
  c) Morebitne spore med članom programa in izdajateljem kartice, rešuje pristojno sodišče v Kranju.

  Kontakt
  Za vsa vprašanja, zahtevke o spremembah ali vpoglede v podatke nas uporabnik lahko kontaktira na trgovina@dobramisel.si ali na telefonsko številko 030 372 655.

  Veljavnost Splošnih pogojev: od 1.6.2022 do spremembe oziroma preklica.